Cắt tỉa , trang trí khuôn viên

 • Số lượng: 02 Nam
 • Lương: 40 Triệu
 • Thi tuyển: 13/05/2021

Chế biến thủy sản ( chế biến thực phẩm muối )

 • Số lượng: 03 Nữ
 • Lương: 36 Triệu
 • Thi tuyển: 10/05/2021

Sơn nhà , các công trình xây dựng

 • Số lượng: 01 Nam
 • Lương: 39 Triệu
 • Thi tuyển: 10/05/2021

Lắp đặt cốt pha

 • Số lượng: 01 Nam
 • Lương: 38 Triệu
 • Thi tuyển: 10/05/21

Trồng và thu hoạch cải thảo , bắp cải , xà lách , hành tây

 • Số lượng: 01 Nam
 • Lương: 36 Triệu
 • Thi tuyển: 10/05/2021

Trồng và thu hoạch đóng gói dâu tây

 • Số lượng: 02 Nữ
 • Lương: 34 Triệu
 • Thi tuyển: 07/05/2021

Lắp đặt giàn giáo

 • Số lượng: 02 Nam
 • Lương: 45 Triệu
 • Thi tuyển: 07/05/2021

Sản xuất gỗ công nghiệp trong xưởng gỗ

 • Số lượng: 05 Nam
 • Lương: 36 Triệu
 • Thi tuyển: 31/05/2021

Hàn bán tự động – Hàn Tig

 • Số lượng: 06 Nam
 • Lương: 33 Triệu
 • Thi tuyển: 10/05/2021

Bảo trì-Bảo dưỡng máy móc chế biến thực phẩm nợ phí 60%

 • Số lượng: 08 Nam
 • Lương: 30 Triệu
 • Thi tuyển: 18/05/2021

Chế biến trứng cá , bánh kẹo – Nợ phí 60%

 • Số lượng: 03 Nữ
 • Lương: 30 Triệu
 • Thi tuyển: 19/05/2021

Chế biến thực phẩm trong siêu thị – Nợ phí 60%

 • Số lượng: 13 Nữ
 • Lương: 30 Triệu
 • Thi tuyển: 18/05/2021