Nagasaki

Mộc cốp pha

 • Số lượng: 18 Nam
 • Lương: 36 Triệu
 • Thi tuyển: 20/01/2021

Mie

Phân loại và đóng gói linh kiện ô tô

 • Số lượng: 12 Nam
 • Lương: 33 Triệu
 • Thi tuyển: 28/01/2021

Shizuoka

Sản xuất và kiểm tra sản phẩm nhựa máy móc văn phòng , phụ tùng ô tô

 • Số lượng: 06 Nữ
 • Lương: 30 Triệu
 • Thi tuyển: 26/01/2021

Osaka

Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô

 • Số lượng: 10 Nam
 • Lương: 38 Triệu
 • Thi tuyển: 26/01/2021

Kyoto

Thi công nền móng các công trình nhà ở , cầu đường

 • Số lượng: 08 Nam
 • Lương: 36 Triệu
 • Thi tuyển: 20/01/2021

Aichi

Vận hành máy đúc kim loại và kiểm tra sản phẩm

 • Số lượng: 06 Nam
 • Lương: 32 Triệu
 • Thi tuyển: 26/01/2021

Ibaraki

Vận hành máy Plastic

 • Số lượng: 06 Nữ
 • Lương: 32 Triệu
 • Thi tuyển: 25/01/2021

Shiga

Gia công cơ khí – Điều khiển máy tiện

 • Số lượng: 06 Nữ
 • Lương: 30 Triệu
 • Thi tuyển: 14/01/2021

HYOGO

Đơn hàng cơ khí – Hàn tay

 • Số lượng: 06 Nam
 • Lương: 32 Triệu
 • Thi tuyển: 28/12/2020

Hiroshima

Chế biến đóng gói thủy sản và rau củ quả

 • Số lượng: 09 Nữ
 • Lương: 33 Triệu
 • Thi tuyển: 25/12/2020

Saga

Gia công và chế biến thịt gà

 • Số lượng: 04 Nam
 • Lương: 30 Triệu
 • Thi tuyển: 07/01/2021

Ibaraki

Hàn bán tự động

 • Số lượng: 15 Nam
 • Lương: 30 Triệu
 • Thi tuyển: 25/12/2020