Kiểm tra , đóng gói linh kiện ô tô

 • Số lượng: 03 Nam
 • Lương: 32 Triệu
 • Thi tuyển: 05/10/2021

Chế biến thực phẩm – Chế biến thức ăn kèm

 • Số lượng: 02 Nam
 • Lương: 35 Triệu
 • Thi tuyển: 09/10/2021

Chế biến thực phẩm trong siêu thị – Nợ phí 60%

 • Số lượng: 13 Nữ
 • Lương: 30 Triệu
 • Thi tuyển: 15/10/2021

Bảo Dưỡng Ô Tô

 • Số lượng: 02 Nam
 • Lương: 36 Triệu
 • Thi tuyển: 12/10/2021

Đơn hàng Chống Thấm

 • Số lượng: 02 Nam
 • Lương: 32 Triệu
 • Thi tuyển: 12/10/2021

Bảo trì Bảo Dưỡng Máy Móc – Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản 2021

 • Số lượng: 08 Nam
 • Lương: 30 Triệu
 • Thi tuyển: 07/10/2021

Chế biến cơm hộp tại cơ sở dưỡng lão

 • Số lượng: 04 Nữ
 • Lương: 33 Triệu
 • Thi tuyển: 15/10/2021

Đơn hàng Nông Nghiệp Trồng Rau tỉnh Miyazaki

 • Số lượng: 02 Nữ
 • Lương: 32 Triệu
 • Thi tuyển: 09/10/2021

Kỹ Sư Cơ Khí – Vận Hành máy CNC & NC Saitama

 • Số lượng: 03 Nam
 • Lương: 41 Triệu
 • Thi tuyển: Đến Khi Đủ Form

Kỹ Sư Cơ Khí – Vận Hành Máy CNC , Máy Dập

 • Số lượng: 03 Nam
 • Lương: 48 Triệu
 • Thi tuyển: Đến Khi Đủ Form

Kỹ sư cơ khí – Vận hành máy CNC

 • Số lượng: 02 Nam
 • Lương: 38 Triệu
 • Thi tuyển: Đến Khi Đủ Form

Thao tác máy sản xuất các túi đựng trong siêu thị

 • Số lượng: 04 Nam
 • Lương: 39 Triệu
 • Thi tuyển: Đến Khi Đủ Form